Povodom Dana žena, u petak, 8. ožujka u 19 sati u Galeriji fotografije Fotokluba Split bit će otvorena izložba ”100 žena na vrh Mosora – 50 godina od prvog uspona”, u organizaciji HPD-a Mosor.

HPD Mosor iz Splita već tradicionalno organizira uspon 100 žena na vrh Mosora, koji se održava uvijek početkom ožujka povodom Međunarodnog dana žena, i to prve nedjelje koja je najbliža 8. ožujku. Prvi uspon organizirao se prije pedeset godina, 10. ožujka 1974. godine i to po uzoru na sličan uspon u Sloveniji koji se zvao Sto žensk na Triglav.

Bila je to popularna, atraktivna, najveća i najmasovnija manifestacija planinarsko-rekreacijskog sadržaja, nadaleko poznata, posvećena prije svega ženama i obilježavanju Dana žena, doprinoseći popularnosti planinarenja i posjećenosti planine Mosor. Do 1991. godine održano je 18 uspona. Započelo je skromno s malim brojem sudionica, da bi u kasnijim usponima sudjelovalo i po nekoliko tisuća žena. Prema precizno vođenim podacima o svim usponima, do Vickovog stupa popele su se 10.633 sudionice, a do planinarskog doma Umberto Girometta preko 15.800 sudionica.

Od 2014. godine HPD Mosor aktivno organizira ovaj uspon, a prigodno je se ove godine, na pedesetu obljetnicu, ‘poklopio’ i datum te će ovogodišnji uspon biti održan 10. ožujka s početkom u 9:30 sati ispred planinarskog doma na Mosoru, odakle će se krenuti s usponom na vrh. Svake godine, sve više žena dolazi i sudjeluje, te se vraća ta “stara slava” ovog zaista lijepog uspona.

Na izložbi će biti prikazane fotografije iz arhive HPD-a Mosor, te privatna arhiva žena koje su sudjelovale u usponima. Fokus izložbe je na starije uspone, od prvog 1974. godine do 90-ih godina prošlog stoljeća, kada je manifestacija bila jedna od najveća i najmasovnija manifestacija planinarsko-rekreacijskog sadržaja na području bivše države.

Izložba ostaje otvorena do 26. 3. 2024.

Izložba je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija, Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije i dio je Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Splita koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova.