U Galeriji fotografije Fotokluba Split, u četvrtak, 14. rujna 2023 otvorena je velika retrospektivna izložba Fotokluba Rijeka.

Posjetiteljima su se prigodnim riječima obratili Vicko Vidan, potpredsjenik Fotokluba Split i prof. Borislav Božić, predsjednik Fotokluba Rijeka.

Profesor Borislav Božić, predsjednik Fotokluba Rijeka, u predgovoru izložbi piše: “Koncept ove izložbe prati kontinuitet aktivnosti Fotokluba Rijeka kroz cijelo 20. stoljeće i ova dva desetljeća 21. stoljeća. Fotoklub Rijeka je, ne samo u dimenziji Rijeke već i cijele Hrvatske pa i šire, važan fotografski rasadnik kvalitetnih autora koji su ušli u antologiju nekadašnje jugoslavenske, a danas hrvatske fotografije. Hobistička fotografija, neki je nazivaju i amaterska, ima važnu i društvenu i artističku ulogu pa u tom smislu tu fotografiju, koja se radi iz ljubavi u Rijeci, možemo pratiti od osnivanja prve fotografske sekcije krajem 19. stoljeća. (…) Danas se Fotoklub Rijeka stručnim radom i programskim konceptom profilirao u ozbiljnu instituciju koja je prevladala hobističku platformu i sasvim ozbiljno i kompetentno djeluje u svim aspektima fotografskoga stvaralaštva. Svojim javnim djelovanjem formirao se u referentni centar za fotografsko stvaralaštvo na širem području. Vrijednost Kluba je što okuplja sve dobne skupine. U radu ne pravimo distinkciju između profesionalne i hobističke fotografske platforme, već promatramo fotografiju kroz kategoriju dobroga i lošega stvaralaštva. Pokrenuli smo Festival riječke fotografije PHOTORI, te Festival fotografije za mlade Život je lijep koje već niz godina provodimo.”

Izložba je realizirana uz podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije te je dio programa “Redoviti godišnji program udruge Fotoklub Split” koji se financira iz sredstva podrške Zaklade “Kultura nova”. Izložba ostaje otvorena do 25. rujna i može se pogledati u radno vrijeme Galerije fotografije.

FOTO: Robert Pleško