Diskurzivni program Foto utorak u Fotoklubu Split nastavlja se u utorak, 30. svibnja u 19 sati gostovanjem dr.sc. Ive Prosoli i predavanjem „Filmska i  fotografska djelatnost Toše Dabca 1930-ih i 1940-ih godina – formiranje stila.”

Predavanje će predstaviti rani profesionalni rad ovog velikana domaće fotografije koji je utjecao na daljnje formiranje njegovog stila.  Analizirat će se njegova uloga kao filmskog autora i fotografa na filmu, zatim fotoreporterski posao u dnevnim novinama te prve izložbe na kojima je sudjelovao samostalno ili kao član Fotokluba Zagreb.

IVA PROSOLI (Zagreb, 1980.), diplomirala je povijest umjetnosti i njemački jezik i književnost na

Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2005. Doktorirala je 2018. na istom fakultetu na Odsjeku za povijest umjetnosti s temom Monografskaobrada umjetničkog opusa Toše Dabca.

Od 2003. radi u zagrebačkim muzejima:  do 2006. u Muzeju za umjetnost i obrt, najprije kao vodič, zatim kao asistentica u Zbirci starije fotografije.Nakon toga godinu dana radi u Arhivu Tošo Dabac, Muzeja suvremene umjetnosti na kustoskimposlovima. Od 2008. do 2018. godine stalno je zaposlena u Muzeju grada Zagreba kao kustosica i voditeljica Zbirke zagrebačkih fotoreportera. Od rujna 2018. godine ponovo radi u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagreb kao voditeljica Zbirke novije fotografije i Zbirke fotoopreme (od 2021. u zvanju muzejske savjetnice i znanstvene suradnice).

Od 2008. do 2010. godine radi kao vanjska suradnica —asistentica na kolegiju Povijest fotografije na

Studiju snimanja Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu. Od 2010. godine osmišljava i vodi kolegij pod nazivom Fotografija i umjetnička praksa od 1960-ih do danas na diplomskom studiju fotografije istog fakulteta. Autorica je mnogih tekstova, stručnih i znanstvenih radova te izložaba s područja fotografije.

Članica je ULUPUH-a i Umjetničkog savjeta Instituta Tomislav Gotovac.

Program je realiziran uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH i Grada Splita te je dio programa »Redovni godišnji program udruge Fotoklub Split« koji se financira iz sredstava podrške Zaklade Kultura nova.