Fotoklub Split nakon trogodišnje pauze još jednom organizira festival fotografije, “Split Format”, a ovogodišnja tema festivala je KRIZA (njemački Krise < latinski crisis: prosudba < grčki ϰρίσıς: odluka).

Kada govorimo o krizi, najčešće ju shvaćamo kao dubok, sveobuhvatan poremećaj u životu pojedinca ili funkcioniranju društva sa snažnim i više ili manje teškim posljedicama ili kao prijelomno, prolazno teško stanje (društvena kriza, politička kriza, ekonomska kriza).[1]

Pogledamo li samo činjenicu da je festival “Split Format” bio na pauzi zadnjih nekoliko godina, netko bi naslutio da je to posljedica takozvane “korona-krize” – i bio bi u pravu.

Kako se razvila izvanredna zdravstvena situacija koja je pogodila čitavi svijet, tako se to odrazilo i na kulturna događanja, njihovu organizaciju i njihovo financiranje.

Jedna kriza je za sobom dovela drugu, a osim toga što su nam tim krizama ugroženi i zdravlje i socijalizacija, u kritično stanje došli su i mirovni odnosi između država.
Ratno stanje potaknulo je migracije, a danas ti ljudi traže utočište i u Splitu, gradu koji je već na lošem glasu kao grad u kojem je nemoguće riješiti stambeno pitanje zbog prenaseljenosti i gentrifikacije.

Još jedna kriza na pomolu.

Prisjetimo se i naglog poskupljenja goriva i osnovnih namirnica, inflacije, promjene valuta, podizanja ionako nezamislivo visokih cijena nekretnina…

Jasno je kako je svaka pora društva poremećena i zahvaćena nestabilnošću.

U ovoj mreži satkanoj od kaosa i straha, nalazi se čovjek: fragilan, sićušan, ionako već predodređen za krizu identiteta, krizu srednjih godina ili kakvu drugu osobnu krizu.

Čini se kako se nalazimo na višeslojnom karmičkom udaru vlastite postmodernističke evolucije, a univerzalnost ovogodišnje teme “Split Formata” (KRIZA) otvara vrata za različite interpretacije ovog oceana izazova pred kojima se nalazi čovječanstvo.

U kineskom jeziku se kriza prikazuje dvama simbolima (Wei Ji 危机), od kojih jedan označava ‘opasnost’, a drugi ‘priliku, prekretnicu’. Upravo u ovakvim vremenima, umjetnost predstavlja važan put kojim dolazimo do osobnog i društvenog boljitka. Umjetnost je ta koja nas podsjeća na to da nismo sami i da dijelimo to univerzalno ljudsko iskustvo te kroz umjetnost kanaliziramo duboke osjećaje i procesuiramo iskustva, povezujemo se te naposlijetku stvaramo utjecaj na čitavo društvo.

Zato Vas pozivamo da se s vašim radovima prijavite na natječaj i prikažete vlastitu interpretaciju teme koja obuhvaća sve sfere društvenog života, ali i onog vašeg, intimnog.

Katarina Duplančić, mag. educ. hist. art.

Fotografski natječaj “KRIZA” je javan i otvoren za sve profesionalne i amaterske fotografe i ljubitelje fotografije iz Hrvatske i inozemstva. Natječaju mogu pristupiti sve osobe koje su navršile 18 godina prije objave natječaja. Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne ideje natječaja.

Svaki autor/autorica može poslati neograničen broj prijava. Svaka prijava mora uključivati 15-20 fotografija koje se naslanjaju na temu ovogodišnjeg festivala.

Za svaku prijavu plaća se kotizacija u iznosu od 30€ .

Fotografije mogu biti izvedene u koloru ili crno-bijeloj tehnici, no nije dozvoljeno umetanje potpisa autora na fotografije.

Prijave će se zaprimati od 15.rujna  do 13. listopada  2023.

Podaci za uplatu za Hrvatsku:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21 000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753

Opis plaćanja: Potpora za Split Format 2023

Za inozemstvo:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21 000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753

BIC (Swift) kod: OTPVHR2X

Opis plaćanja: Potpora za Split Format 2023

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21 000 Split, Hrvatska

AUTORSKA PRAVA

Fotograf svojom prijavom potvrđuje da je ovlašten pristupiti natječaju “KRIZA” te da će poštivati pravila Natječaja i ostalih prava vezanih za autorstvo i vlasništvo prijavljenih radova, moralnih i copyright prava, prava prikazanih osoba, imena, zaštićenih žigova i drugih umjetničkih radova na slici te da nije potrebno nikakvih dodatnih uvjeta ili dozvola za objavljivanje tih fotografija.

Fotograf svojim sudjelovanjem daje organizatorima predmetnog fotografskog natječaja neopozivo i neograničeno pravo korištenja prijavljenih fotografija, i to bez bilo kakve naknade u svrhu promocije Split Format festivala i izložbi vezanih uz festival. Time fotograf pristaje na vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno izlaganje svojih prijavljenih fotografija na izložbi, reproduciranje izloženih fotografija za potrebe marketinga i promocija, diskusija, objavljivanja na web stranicama, priopćenjima za javnost, specijaliziranim publikacijama, društvenim mrežama, te ostalim medijima , u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom medij u svrhu promocije ovog natječaja i organizatora natječaja “Kriza”.

Svojim sudjelovanjem fotograf potvrđuje i da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Svi radovi objavljeni u sklopu Natječaja moraju biti slobodni od prava trećih strana te drugih prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Organizatori Natječaja nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava.

Organizatori su slobodni, prema vlastitoj diskreciji, diskvalificirati poslane radove koji bi mogli predstavljati kršenje takvih prava te onemogućiti sudjelovanje fotografa koji je te radove poslao.

NAGRADE

Žiri će dodijeliti:

jednu prvu u novčanoj vrijednosti 500 eura

jednu drugu nagradu u novčanoj vrijednosti 300 eura

jednu treću nagradu u novčanoj vrijednosti 200 eura

Pobjednici festivala otvorit će Split Format 2023 zajedničkom izložbom fotografija.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na fotografski natječaj “KRIZA” i učitavanjem fotografija autor/ica daje suglasnost organizatorima za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja i organizaciju izložbi. Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima natječaja, otvaranju izložbe te nagrada autorima. Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama.

Uskoro donosimo informacije o članovima žirija i načinu prijave.


[1] https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=34066