SPLIT FOTO SALON međunarodni je fotografski natječaj u organizaciji Fotokluba Split. Fotoklub Split osnovan je 1911. godine i spada među najstarija organizirana fotografska udruženja na području šire regije. Udruga Fotoklub od 1952. godine vodi Galeriju fotografije u samom centru grada Splita (Marmontova 5), a u kojoj se već sedamdeset godina u kontinuitetu izlažu isključivo fotografske izložbe. Galerija fotografija Fotokluba Split od 2013. godine zaštićeno je kulturno dobro pri Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske zbog iznimne važnosti koju Fotoklub Split ima u kontekstu povijesti hrvatske i europske fotografije i u procesu afirmacije fotografije u lokalnoj zajednici.

TEME:

Fotografije u digitalnom obliku mogu se prijaviti u tri teme:

– SLOBODNA u boji

– SLOBODNA crno-bijela

– POKRET crno-bijala ili u boji

UVJETI SUDJELOVANJA:

Međunarodni fotografski natječaj “SPLIT FOTO SALON 2023” je javan i otvoren za amatere i profesionalce iz cijelog svijeta te mu mogu pristupiti svi autori stariji od 18 godina.

– Fotografije trebaju biti u JPG formatu, pripremljene u rezoluciji 300 dpi, minimalne veličine 3000 pixela po dužoj stranici – Fotografije se mogu poslati isključivo e-mailom i to putem wetransfera (link umetnite u prijavu) na splitfotosalon@gmail.com

Prijava treba sadržavati:

– ime i prezime autora, adresu

– nazive fotografija

– link na kojem se nalaze fotografije (molimo vas da fotografije ne šaljete pojedinačno u mailu)

– Svaka fotografija može se prijaviti u samo jednoj od zadanih tema natječaja

– Za svaku temu pojedini autor može prijaviti četiri fotografije

– Svaka fotografija treba imati jedinstveni naziv. Naslov fotografije treba biti istovjetan onomu koji će se koristi kod izrade kataloga. Nazivi fotografija kao što su »Bez naziva« ili »Untitled« ili generička automatska imena koja daje fotoparat (npr. IMG4422.jpg) nisu prihvatljivi, te će tako nazvani radovi biti diskvalificirani

– Na fotografiji nigdje ne smije biti vidljivo ime autora ili njegov logotip

AUTORSKA PRAVA

Fotograf svojom prijavom potvrđuje da je ovlašten pristupiti natječaju “SPLIT FOT SALON 2023 ” te da će poštivati pravila Natječaja i ostalih prava vezanih za autorstvo i vlasništvo prijavljenih radova, moralnih i copyright prava, prava prikazanih osoba, imena, zaštićenih žigova i drugih umjetničkih radova na slici te da nije potrebno nikakvih dodatnih uvjeta ili dozvola za objavljivanje tih fotografija.

Fotograf svojim sudjelovanjem daje organizatorima predmetnog fotografskog natječaja neopozivo i neograničeno pravo korištenja prijavljenih fotografija, i to bez bilo kakve naknade u svrhu promocije Split foto salona. Time fotograf pristaje na vremenski, prostorno, dimenzijski i količinski neograničeno izlaganje svojih prijavljenih fotografija na izložbi, reproduciranje izloženih fotografija za potrebe marketinga i promocija, diskusija, objavljivanja na web stranicama, priopćenjima za javnost, specijaliziranim publikacijama, društvenim mrežama, te ostalim medijima , u bilo kojem elektroničkom, tiskovnom ili inom medij u svrhu promocije ovog natječaja i organizatora natječaja “Split foto salon”.

Svojim sudjelovanjem fotograf potvrđuje i da učitane fotografije ne podliježu pravima trećih strana; posebice da se sve prikazane osobe slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Svi radovi objavljeni u sklopu predmetnog natječaja moraju biti slobodni od prava trećih strana te drugih prava vezanih uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Organizatori predmetnog natječaja nisu odgovorni za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava.

Organizatori su slobodni, prema vlastitoj diskreciji, diskvalificirati poslane radove koji bi mogli predstavljati kršenje takvih prava te onemogućiti sudjelovanje fotografa koji je te radove poslao.

ČLANOVI ŽIRIJA :

Draženka Jalšić Ernečić (HR)

Nicolò Sertorio (SAD)

Maja Strgar Kurečić (HR)

dr. Ranko Đurović (SRB)

Nenad Martić (HR)

NAGRADE:

– SLOBODNA u boji – 1., 2. i 3. mjesto i 3 pohvale

– SLOBODNA crno-bijela – 1., 2. i 3. mjesto i 3 pohvale

– POKRET crno-bijela ili u boji  – 1., 2. i 3. mjesto i 3 pohvale

Za svaku kategoriju će biti odabrano 25 fotografija koje će biti prikazano na izložbi te po 15 fotografija koje će projicirati.

KOTIZACIJA:

· Za Hrvatske državljane: 15 € , a s printanim katalogom 22 €                                             

· Za strane državljanje 20 €, a s printanim katalogom 30 €

PODACI ZA UPLATU:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21 000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753

Opis plaćanja: SPLIT FOTO SALON 2023

Za inozemstvo:

Fotoklub Split, Marmontova 5, 21 000 Split, Hrvatska

IBAN: HR5324070001100578753

BIC (Swift) kod: OTPVHR2X

Opis plaćanja: Split foto salon 2022

Banka: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21 000 Split, Hrvatska

KALENDAR SALONA:
Zadnji dan za slanje radova: 5.3. 2023.

Žiriranje: 6. – 12. 3. 2023.

Obavijest o rezultatima: 19. 3. 2023.

Izložba u Galeriji fotografije Fotokluba Split, 27. 3. – . 19.4 2023.

Slanje kataloga: 3.4.2023.

Fotografije odabrane za izložbu izradit će organizator.

Zaštita osobnih podataka

Prijavom na fotografski natječaj i učitavanjem fotografija autor/autorica daje suglasnost organizatorima za prikupljanje, obradu i pohranu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja i organizaciju izložbi. Podaci će se koristiti za identifikaciju fotografija te za obavijesti o rezultatima natječaja, otvaranju izložbe te nagrada autorima. Prikupljeni podaci neće biti prosljeđivani trećim osobama.

Informacije i kontakt:

Maja Prgomet, direktorica SPLIT FOTO SALONA

Žaklina Antonijević, izvršna direktorica SPLIT FOTO SALONA

Brigita Ercegović, izvršna direktorica  SPLIT FOTO SALONA

splitfotosalon@gmail.com
Fotoklub Split
Marmontova 5
21 000 Split